หน้าแรก | Login หมายเลขไอพีของคุณ คือ 61.7.228.49
 

 

สวัสดีครับ
ยินดีต้อนรับ
    
ผู้เขียนโปรแกรม : นายวรณัฐ ธุระเสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)) | รพร.เชียงของ 312 notenu@hotmail.com
เริ่มใช้งาน 27-12-2556